drawings 2017

LISA KLINGER


THE PHANTOM #1, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
THE PHANTOM, 2017
BELUGA, 2017, 42 x 29.1 cm, pencil on paper
ISLANDS, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
untitled, 2017, 122 x 86 cm, pencil and graphite powder on paper
ENTITY, 2017, 42 x 29.1 cm, pencil on paper
CEILING, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
SHELTER, 2016, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
PROTOTYPE, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
HER, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
LAP DANCE, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
THROAT, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
FULL PENETRATION, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
KISS, 2016, 28 x 21 cm, pencil on paper
THE PHANTOM #2, 2017, 122 x 86 cm, pencil on paper
BERMUDA, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
SUBLIMINAL MESSAGES #1, 2017, 21 x 14.8 cm, graphite powder on paper
SUBLIMINAL MESSAGES #3, 2017, 21 x 14.8 cm, graphite powder on paper
PIERCED, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
JONA, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
SUBLIMINAL MESSAGES #2, 2017, 21 x 14.8 cm, graphite powder on paper
SUBLIMINAL MESSAGES #4, 2017, 21 x 14.8 cm, graphite powder on paper
A PART, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
FLESH #1, 2017, 42 x 29.7 cm, pencil on paper
HOLLOW, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
SMOKER, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
ANOTHER WAY, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
LEFTOVER, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper
OMEGA, 2017, 24.2 x 18.2 cm, pencil on paper
BONDAGE, 2017, 21 x 14.8 cm, pencil on paper